O nas

Witamy na stronach jedynej w Polsce oficjalnej, prawnej organizacji belly dance:
 
Ogólnopolski Związek Profesjonalistów Belly Dance,
zarejestrowanej w KRS pod numerem 000044615 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zachęcamy do wspólnego, aktywnego uczestnictwa w rozwoju tańca orientalnego w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w duchu profesjonalizmu.
W naszym statucie ujęte zostały główne cele organizacji.
Wkrótce informacja o możliwości członkostwa, szkoleniach, zawodach.
O pierwszych dokonaniach i imprezach można dowiedzieć się z zakładek  \"Aktualności\" , \"Zawody\", \"Kalendarium \"
zapraszam
Ewa Frysztak
Prezes OZPBD

 

Statut Stowarzyszenia OZPBD

 

Konto
Stowarzyszenie Ogólnopolski Związek Profesjonalistów Belly Dance
BGŻ S.A. 59 2030 0045 1110 0000 0276 8490
Ciecierzyn 56a
21-003 Ciecierzyn